logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

W związku z realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór personelu zewnętrznego do projektu – pełnienie funkcji  Asystenta(ki) Osoby Niepełnosprawnej - umowa zlecenie.

 

 

Ogłoszenie o naborze personelu projektu do pobrania.

Oświadczenie dotyczące zaangażowania do pobrania.