Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie informuje o  uruchomieniu telefonicznej pomocy psychologicznej w czasie trwania pandemii koronawirusa SARS CoV-2.

Z pomocy psychologicznej można skorzystać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 pod nr telefonu 33 854 92 00 wew 555 oraz 556.

Z pomocy mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu cieszyńskiego, także personel medyczny oraz pracownicy służb zaangazowanych w działania związane z pandemią koronawirusa.