Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zebrzydowicach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.), natomiast powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy Zebrzydowice.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Zebrzydowice.

Skład komisji:

Przewodnicząca - Pani Ewa Czudek - psycholog

Członkowie:

  1. Pani Anna Kopiec
  2. Pani Dorota Kłopeć - pedagog szkolny
  3. Pan Klaudiusz Wieczorek - przedstawiciel Komisariatu Policji w Zebrzydowicach
  4. Pan Daniel Kroczek - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach