logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym dotyczącym wyłonienia Wykonawcy usługi przewozowaj dla uczestników Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych utworzonego w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów informuje, iż realizację zlecenia postanowiono powierzyć Biuru Turystyki Kwalifikowanej "Ondraszek" z Cieszyna.

Pobierz protokół z przeprowadzonego postępowania.

logotypy UE EFS

W związku z przeprowadzonym postepowaniem ofertowym mającym na celu wyłonienie Wykonawcy odpowiedzialnego za przeprowadzenie warsztatów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" publikujemy poniżej protokół z wyłonienia Wykonawcy.

Pobierz protokół z wyłonienia Wykonawcy.

logotypy UE EFSW związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym publikujemy poniżej protokół z zakończonego postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy świadczenia wsparcia poprzez opiekę dziennę w Ośrodku Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych utworzonego w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów prosimy".

Pobierz protokół wyłonienia Wykonawcy.

EFS kolor poziom

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" publikujemy poniżej protokół z wyboru Wykonawcy.

Pobierz protokół z wyłonienia wykonawcy - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

EFS kolor poziomW związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym poniżej publikujemy protokół z wyboru Wykonawcy do świadczenia usługi Psychologa w ramach Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych.

Pobierz protokół z przeprowadzonego postępowania.

EFS kolor poziom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejk w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na prowadzenia warsztatów arteterapeutycznych w ramach  grupy wsparcia dla matek/opiekunek faktycznych niepełnosprawnych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju 1 raz w miesiącu (2 godz. zegarowe) w okresie od listopada 2019 do października 2020r. Grupa wsparcia utworzona zostanie w związku z realizacją projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów".

Szczegółowe informacje dostępne poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe - Arteterapeuta - grupa wsparcia - do pobrania.
 2. Formularz oferty dla potencjalnych Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dla Wykonawców do pobrania.

EFS kolor poziom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonanwców do składania ofert na pełnienie funkcji Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”.

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe - Terapeuta Zajęciowy - do pobrania.
 2. Formularz oferty dla Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków do udziału w postępowaniu - do pobrania.

senior plus logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację grupowego poradnictwa z zakresu stylizacji i wizażu dla uczestników Klubu "Senior+".

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej

 1. Zapytanie ofertowe do pobrania
 2. Formularz oferty cenowej dla Oferentów.

logotypy UE EFSGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów informacyjnych dla opiekunów osob niepełnosprawnych w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów".

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania ofertowego dostępne są do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - warsztaty informacyjne dla opiekunów - do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej - do pobrania.
 3. Oświadczenie dla Wykonawców - do pobrania.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przewozu 10 uczestników/czek projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów” wraz z 3 opiekunami z ich miejsc zamieszkania (na terenie całej Gminy Zebrzydowice) do Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego (ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice).

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne a także formularz oferty cenowej dla Wykonawców - dostępne są poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe znak GOPS.271.7.2019-062C do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dla Wykonawców.
 4. Wykaz ulic z terenu których realizowany będzie dowóz.

logotypy W związku z prowadzonym postepowaniem ofertowym mającym na celu wyłonienie Wykonawcy na pełnienie funkcji Animatora Lokalnego do projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" poniżej, do pobrania znajduje się protokół ze zrealizowanych dotąd czynności.

Protokół z postępowania ofertowego do pobrania.