KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na organizację oraz przeprowadzenie grupy samopomocowej dla samotnych matek uczestniczących w projekcie systemowym "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pobierz pełną treść zapytania cenowego.

KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

Dotyczy zapytania cenowego GOPS.271.POKL.6.N.2013

W związku z ujawnieniem nieprawidłowości w w/w zapytaniu cenowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że trening ma obejmować 15 spotkań (raz w tygodniu) po 2 godziny, począwszy od pierwszego tygodnia lipca.

KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

Dotyczy zapytania cenowego GOPS.271.POKL.5.N.2013

W związku z ujawnieniem nieprawidłowości w w/w zapytaniu cenowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż: trening ma obejmować 10 spotkań (raz w tygodniu) po 2 godziny, począwszy od ostatniego tygodnia czerwca.

KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

W związku z realizacją projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej treningu kompetencji i

KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na organizację oraz przeprowadzenie grupy samopomocowej dla samotnych matek uczestniczących w projekcie systemowym "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

Wykonawcą treningu kompetencji i umiejętności społecznych z kursem komputerowym zostaje FHU A priori z Jastrzębia Zdroju. Trening przeprowadzony zostanie dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

W związku z trwającym projektem systemowym "Pomagając innym pomagamy sobie" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację Treningu kompetencji i umiejętności społecznych z kursem komputerowym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

Wykonawcą kursu Pomoc kuchenna zostaje Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy/Ośrodek Kursowy Cieszyn. Kurs współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki

KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

W związku z brakiem ofert na przeprowadzenia kursu zawodowego "Pomoc kuchenna" dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego “Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1

KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Pomoc kuchenna" dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

Wykonawcą usługi zleconej kursu Bukieciarz-Florysta jest Centrum Doradztwa i Kształcenia w Miechowie. Kurs odbywa się w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1