Logotyp programu Senior PlusGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację w roku 2020 usługi przewozu osób starszych na zajęcia realizowane w ramach Klubu "Senior+".

Szczegółowe informacje o prowadzonym postępowaniu dostępone do pobrania poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.4.2019-S+ do pobrania.
  2. Formularz oferty cenowej dla Oferenta - do pobrania.