Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację usługi schronienia w noclegowni tj. zapewnienia tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20OC. Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej.

  1. Pobierz pełną treść zapytania ofertowego.
  2. Pobierz formularz oferty cenowej.
  3. Pobierz formularz oświadczenia wnioskodawcy.