Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie indywidualnych porad psychologicznych w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postepowania ofertowego dostępne są poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - Psycholog- do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej - do pobrania.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy do pełnienia funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" wybrano ofertę Pracowni Plastyczne Arteterapia.

Pobierz protokół z wyboru Wykonawcy.

senior plus logo3Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację w roku 2020 usługi przewozu osób starszych na zajęcia realizowane w ramach Klubu "Senior+".

Szczegółowe informacje o prowadzonym postępowaniu dostępone do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.4.2019-S+ do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Oferenta - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na sporządzanie, dowóz i wydania posiłków dla osób dorosłych korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - posiłki
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.

senior plus logo3Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji opiekunki dziennej w Klubie "Senior+".

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania ofertowe dostepne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.5.2019-S+ do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na pełnienie funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej".

Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania dostępne poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe znak GOPS. 271.18.2019-0044.
 2. Formularz oferty cenowej dla Ofertodawców
 3. Oświadczenie dot. spelniania warunków do udziału w postępowaniu.

logotypy UE EFS

W związku z trwającym postępowaniem ofertowym znak GOPS.271.17. 2019-0044 dotyczącym wyłonienia osoby do pełnienia funkcji Instruktora Jogi informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 20-12-2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób korzystających z tej formy wsparcia, zamieszkałych na terenie Gminy Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania ofertowego dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS. 271.8.2019 do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej do wypełnienia.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje Wykonawcy do realizacji zajęć JOGI w wymiarze 4 razy w miesiącu po 90 min. w okresie od stycznia 2020r. do czerwca 2020r. j w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach  (ul. Morcinka 15/1 Kaczyce).

Szczegółowe informacje dot. postępowania do uzyskania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla potencjalnych Wykonawców.
 3. Oświadczenia dotyczące powiązań z Zamawiającym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Zebrzydowice i objetych tą formą pomocy przez tutejszty ośrodek. Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania dostępne są poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze - do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowe dla Wykonawców do do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na świadczenie usług schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Szczegółowe informacje dot. prowadzonych postępowań ofertowych dostępne sa do pobrania poniżej.

 1. Usługa schronienia - schronisko dla osób bezdomnych.
 2. Usługa schronienia - schronisko dla osób dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.