Uprzejmie informujemy, że w każdy piątek w godzinach od 11.30 do 15.30 telefoniczny dyżur pełni Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zebrzydowicach prowadząca Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Dyżur prowadzony jest pod nr telefonu 792 378 333.