logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach realizuje projekt pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010.    

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór personelu zewnętrznego do projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”  do pełnienia funkcji Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - umowa zlecenie.

GOPS.210.1.2017-9.2.2.

Zebrzydowice, 16-05-2017


I.    Nazwa i adres jednostki ogłaszającej nabór: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice

II.    Stanowisko w projekcie: Asystent Osoby Niepełnosprawnej (AON) zatrudniony na umowę zlecenie w wymiarze godzinowym: 120 godzin miesięcznie

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o trwajacym naborze osób zależnych do projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010.

 Projekt jest skierowany do 16 osób niesamodzielnych (tj. niepełnosprawnych, długotrwale chorych, w podeszłym wieku), zamieszkałych na terenie Gminy Zebrzydowice, będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Projekt trwa od lipca 2017r. do grudnia 2018r., a jego całtowita wartość wynosi 218 412,50 zł, w tym 185 650, 62 zł dofinansowania ześrodków unijnych.

W ramach projektu planujemy realizację następujących form wsparcia: