Trwałość projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”

W związku z zakończeniem w grudniu 2018r. realizacji projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że jest gotowy do zapewnienia w okresie od stycznia 2019r. do czerwca 2020r. trwałości 16 miejsc świadczenia usług społecznych w formie:

•    10 miejsc stacjonarnych w Ośrodku Krótkoterminowego Pobytu Dzienengo
•    3 miejsc świadczenia usług opikeuńczych w miejscu zamieszkania
•    3 miejsc świadczenia usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Osoby chętne do skorzystania z w/w usług społecznych prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul.ks. A. Janusza 6 parter pokój numer 7 w godzinach urzędowania lub pod numerem telefonu: 32 47 55 132.