logotypy EFS

W związku z rozpoczęciem działań w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" realizowane są obecnie przedsięwzięcia mające na celu poznanie lokalnej społeczności obszaru rewitalizacji na którym realizowany jest projekt obejmujący ul. g. Morcinka, część ulicy P. Stalmacha oraz Otrębowskiej. W tym celu prowadzona jest ankietyzacja lokalnej społeczności osiedla, a na 28 lutego br. zaplanowane jest spotkanie, na które serdecznie zapraszamy wszystkich jego mieszkańców. Podczas spotkania wspólnie opracujemy mapę zasobów i potrzeb, omówimy problemy lokalnej społeczności i zastanowimy się nam możliwościami ich rozwiązania. W efekcie prowadzonych działań powstanie ścieżka reintegracji dla całego środowiska lokalnego, uwzględniającej diagnozę sytuacji problemowej, zasoby, potencjał, predyspozycje, potrzeby lokalnej społeczności.