logotyp ZUS

Od 18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową. Najważniejsze wprowadzone zmiany dotyczą braku progu przychodu przy świadczeniu postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. kwoty składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób.

Nowe rozwiązania przewidują, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. 

Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i w marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Powiat Cieszyński informuje, iż w czasie zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość.

Szczegóły pod numerem telefonu 33 4777 239 lub na stronach internetowych: www.powiat.cieszyn.pl/szybkieMenu/pomoc-prawna bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/265/7599/pomoc-prawna

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego - w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów - Zakład Ubezpieczeń Społecznych  informuje, że w okresie od 14 do 30 kwietnia 2020 r. nadal funkcjonuje w ZUS w sposób niezakłócony obsługa klientów w Centrum Obsługi Telefonicznej.

Do Państwa dyspozycji jest ogólnopolska linia telefoniczna pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze w godz. 7-18 oraz dodatkowe numery telefonów:

  • 22 290 87 01 - obsługa zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w dni robocze w godz. 7.00-15.00;
  • 22 290 87 02, 22 290 87 03 - obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców w dni robocze w godz. 7.00-15.00.

Jednocześnie ZUS zachęca  do zakładania profili na  Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

W okresie od 14 do 30 kwietnia 2020r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia dodatkowe numery telefonów do obsługi wniosków w ramach tarczy antykryzysowej w dni robocze w godz. 7.00-15.00

Nr kontaktowe to: 33 825 30 70, 33 825 30 71, 33 825 30 72, 33 825 30 73, 33 825 30 74, 33 825 30 62.


ZUS zachęca także do składania wniosków za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
We wszystkich placówkach ZUS przygotowalno także wyodrębnione strefy, w których mozna samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego z pracownikami Zakładu – w skrzynkach „Wnioski przedsiębiorców – tarcza antykryzysowa”.

Poniżej przekazujemy dane kontaktowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych funkcjonujące od 30 marca do 10 kwietnia 2020r.

Numery telefonów bezpośrednich do doradców do spraw ulg i umorzeń oraz adres e-mail:

Oddział w Bielsku-Białej:

33 825 30 70

33 825 30 71

33 825 30 72

33 825 30 73

33 825 30 74

33 825 30 62

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

„Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.” - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Obraz z numerem telefonu 32 506 56 40 i napisem telefon dla seniora senior-fon

W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchamia usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

  • FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem;

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami ośrodka (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Obsługa klienta będzie się odbywała w strefie wyznaczonej.
  2. Kontakt klientów z pracownikami ośrodka następuje telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy ośrodka. Numery telefonów oraz adresy mailowe, za pośrednictwem których można kontaktować się z pracownikami zostały podane na stronie internetowej ośrodka oraz na głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Poniżej, do pobrania publikujemy zalecenia dla osób powracających do Polski, skierowanych do obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny.

Ulotka dotycząca obowiązkowej kwarantanny - do pobrania.

Telefon dla osób:

  • objętych kwarantanną domową,
  • starszych,
  • samotnych,
  • niepełnosprawnych

które własnym staraniem, czy też za pośrednictwem rodziny, sąsiadów czy też znajomych, nie są w stanie zapewnić sobie podstawowych produktów spożywczych, ciepłego posiłku czy też niezbędnych leków  516 050 813 - codziennie.

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniach od 16 do 27 marca br. w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce informuje o zmianie zasad obsługi klientów.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad dostępne sa do pobrania poniżej:

Obsługa klientów przez ZUS od 16 do 27 marca 2020 r. - informator do pobrania.od 16 do 27 marca 2020 r. - informator do pobrania.

Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie informuje o  uruchomieniu telefonicznej pomocy psychologicznej w czasie trwania pandemii koronawirusa SARS CoV-2.

Z pomocy psychologicznej można skorzystać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 pod nr telefonu 33 854 92 00 wew 555 oraz 556.

Z pomocy mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu cieszyńskiego, także personel medyczny oraz pracownicy służb zaangazowanych w działania związane z pandemią koronawirusa.