Uprzejmie informujemy, iż począwszy od dnia 4 marca 2019r. pracownik socjalny z terenu Kończyc Małych będzie pełnił dyżury w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00 w Biurze Sołtysa Kończyc Małych.

Jednocześnie przypominamy, że dyżury pracownika socjalnego dla mieszkańców Kaczyc realizowane są w każdy piątek w godzinach od 8.00 do 9.30 w pomieszczeniu nr 1 budynku socjalnego przy ul. Morcinka 15 w Kaczycach.