logotyp programu 500+W zwiazku z aktualnie trwającym naborem wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy, a także dużą liczbą wniosków wyłącznie na pierwsze dziecko, pomimo faktu posiadania przez wnioskodawców większej liczby dzieci, informujemy, iż osoby, które aktualnie mają przyznane w.w świadczenie do 30 września 2019r. na drugie i kolejne dziecko, we wniosku o przyznanie świadczenia wpisać powinny wszystkie dzieci (pierwsze oraz kolejne) na które ubiegają się o przyznanie świadczenia 500+.

Nie ma potrzeby występowania w pierwszej kolejności  z wnioskiem wyłącznie na pierwsze dziecko, natomiast w terminie późniejszym na kolejne dzieci, z uwagi na fakt, iż świadczenie na pierwsze dziecko przyznane zostanie z wyrównaniem od dnia 1 lipca 2019r. natomiast na pozostałe dzieci - w ramach kontynuacji już przyznanego świadczenia - od 1 października 2019r. - na podstawie jednego wniosku.