Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.0 AA w ramach projektu Otwórz Stronę.

Zasiłek okresowy

Utworzono: środa, 11, grudzień 2013

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634,00 zł);
  • rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie niższy jest od kryterium dochodowego rodziny określonego w przepisach o pomocy społecznej (514,00 zł).

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

-
Mapa strony
FreshJoomlaTemplates.com