Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.0 AA w ramach projektu Otwórz Stronę.

Aktywny powiat cieszyński

Utworzono: środa, 13, styczeń 2016

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach realizuje Projekt pozakonkursowy pn.„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie oraz Gminami Powiatu Cieszyńskiego: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca wszystkie poniższe warunki:

  1. zamieszkuje na terenie Gminy Zebrzydowice;
  2. zagrożona jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  3. nie korzysta z tego samego wsparcia w innych Działaniach i Priorytetach współfinansowanych przez Unię Europejską w okresie realizacji projektu pozakonkursowego, w którym bierze udział.

W ramach Projektu organizowane będą:

  1. kursy, szkolenia edukacyjne i zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji  oraz potrzeb rynku pracy,
  2. indywidualne spotkania z doradcą/trenerem zawodowym,
  3. indywidualne porady specjalistyczne (psycholog, prawnik),
  4. PAI – w przypadku osoby bezrobotnej z III profilu,
  5. warsztaty integracyjno-artystyczne,
  6. mini debaty społeczne,
  7. wyjścia i spotkania integracyjno-turystyczno-sportowo-edukacyjne.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowo-edukacyjnej mieszkańców Gminy Zebrzydowice.

Udział w Projekcie nie zapewnia zatrudnienia ale podwyższa kwalifikacje w każdej dziedzinie życia zawodowego, dzięki czemu Uczestnikowi łatwiej będzie znaleźć pracę.

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe kryteria proszone są o osobisty kontakt z Biurem Projektu.

Nabór uczestników do Projektu trwa od stycznia 2016 r. do momentu uzyskania wymaganej liczby osób biorących udział w Projekcie.

 

Szczegółowe informacje:

Biuro Projektu

pok. nr 4

43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6

tel./fax. 32 47 55 129

-
Mapa strony
FreshJoomlaTemplates.com