Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.0 AA w ramach projektu Otwórz Stronę.

Rodzina 500+

Utworzono: piątek, 25, marzec 2016

  1. INFORMACJE OGÓLNE.
  2. WZORY WNIOSKÓW.
  3. WYMAGANE DOKUMENTY
  4. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
  5. INFORMATORY MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w przypadku mieszkańców Gminy Zebrzydowice można składać:

  1. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - biuro nr 2 (parter urzędu gminy Zebrzydowice),
  2. pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice;
  3. przez internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej - szczegółowe informacje dostępne TUTAJ.

Wnioski na okres świadczeniowy 2017/2018 można składać od dnia 1 SIERPNIA 2017r.  

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.


5W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

-
Mapa strony
FreshJoomlaTemplates.com