Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.0 AA w ramach projektu Otwórz Stronę.

Rodzina 500+

Utworzono: piątek, 25, marzec 2016

 1. INFORMACJE OGÓLNE.
 2. WZORY WNIOSKÓW.
 3. WYMAGANE DOKUMENTY
 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
 5. INFORMATORY MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w przypadku mieszkańców Gminy Zebrzydowice można składać:

 1. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - biuro nr 2 (parter urzędu gminy Zebrzydowice),
 2. pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice;
 3. przez internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej - szczegółowe informacje dostępne TUTAJ.

Wnioski można składać od dnia 1 kwietnia 2016r. Nie ma potrzeby składania wniosku niezwłocznie po wejściu w życie ustawy (1 kwietnia 2016r) Na złożenie wniosku rodzice mają trzy miesiące. Składając wniosek w terminie do 1 lipca 2016r. świadczenie zostanie przyznane wstecz i wypłacone począwszy od 1 kwietnia 2016r. Decyzja o przyznaniu świadczenie może zostać wydana w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku, a co za tym idzie złożenie wniosku w miesiącu kwietniu 2016r. nie gwarantuje wypłaty w tym samym miesiącu.

Wymagane dokumenty:

 1. Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie: wniosek o przyznanie świadczenia.
 2. Osoby ubiegające się o świadczenie na wszystkie dzieci (pierwsze/jedno dziecko w rodzinie) i korzystający z zasiłku rodzinnego: wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz oświadczenie, że sytuacja materialna oraz rodzinna nie uległa zmianie.
 3. osoby ubiegające się o świadczenie na wszystkie dzieci: wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz dokumenty wymienione TUTAJ.
-
Mapa strony
FreshJoomlaTemplates.com